Transport en autocar

En cas de cancel·lació o retard de més de dues hores a la sortida podràs escollir entre la continuació o recorregut alternatiu fins al punt final sense cost addicional i en la primera ocasió possible o el reemborsament del preu del bitllet i, si escau un servei de tornada gratuït en autobús o autocar en la primera ocasió possible, al primer punt de partida.

Les úniques causes per denegar-són per a complir els requisits de seguretat de la normativa vigent o quan el disseny del vehicle impossibiliti l'embarcament, desembarcament o transport de la persona de manera segura i viable.

Sol·licitar ser acompanyat per una altra persona capaç de prestar-li l'assistència requerida i ser informat immediatament d'aquestes raons, fins i tot per escrit en els 5 dies hàbils si sol·licita expressament.

Procedir a interposar denúncia davant les autoritats del lloc on s'hagi produït el robatori i en cas d'haver contractat assegurança de viatge amb aquesta cobertura, informar del sinistre a la companyia.

Tens dret a rebre una indemnització que es calcularà de conformitat amb la normativa vigent i el límit màxim per mort i lesions personals del viatger no podrà ser inferior a 220.000 euros per passatger i 1.200 per peça d'equipatge danyat, així com a rebre una assistència adequada i proporcionada després de l'accident consistent en menjar, beguda i allotjament, si calgués.

Els serveis de transport en autobús o autocar de grups de viatgers formats per encàrrec del client o per iniciativa del transportista.