Avís legal

Acavetravellers.travel és un domini a Internet la titularitat del qual correspon a l’Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) proveïda de NIF G08775546, amb domicili social a Barcelona (08012), Av. de la Riera de Cassoles, 54, 5ª Planta, amb telèfon 93 321 97 29, i e-mail: acave@acave.travel. Així mateix ACAVe està inscrita al Registre de la Subdirecció General de Programació i Actuació Administrativa del Ministeri de Treball sota el numero d’expedient 2466. Els fins d’ACAVe estan exposats en aquest lloc web a l’apartat “Què és ACAVe?”.

Ús del lloc web

L'ús del lloc Web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquells particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web.

ACAVe es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc Web.

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat d'ACAVe i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar|esmentar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

ACAVe no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc Web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

Links

Els enllaços continguts en aquest lloc Web poden dirigir a continguts Web de tercers externs a ACAVe. ACAVe no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en els esmentats llocs, que,