Vaga CGT Grup Renfe 31 d'Octubre 2018

09:40 h | 30 oct. 2018

El sindicat SFF-CGT ha convocat vaga en el Grup Renfe Operadora per a tot el territori nacional, per la qual cosa afectarà al normal servei que presta Renfe Viajeros el dia 31 d'octubre 2018 des de les 0:00 a 23:00 h.

Per a més informació consultin amb la seva Agència de Viatges.