JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.

Pz. Sagrada Familia, 3
08013 Barcelona Barcelona
Espanya

Correu electrònic

jhigueras@centralvia.es

Telèfon

93 451 44 22